Bể tách mỡ nhà hàng 130 lít

Bể tách mỡ nhà hàng 130 lít là thiết bị chuyên dùng để lọc tách rác thải, dầu mỡ ra khỏi nguồn nước tại các khu sơ chế, khu rửa của bếp nhà hàng, khách sạn, bếp ăn công nghiệp.