Bể tách mỡ 100 lít

Bể tách mỡ 100 lít là thiết bị hỗ trợ tối ưu cho công việc lọc bỏ dầu mỡ ra khỏi nguồn nước trước thải ra bên ngoài hệ thống cống rãnh