Thùng lọc mỡ inox 180 lít

Thùng lọc mỡ inox 180 lít là giải pháp lý tưởng cho việc kiểm soát và lọc bỏ rác thải, dầu mỡ trong nguồn nước của khu rửa, khu sơ chế trước khi xả ra môi trường