Giá để bát 3 tầng nan

Giá để bát 3 tầng nan cho phép người dùng có thể sắp xếp và phân loại bát đĩa, đồ dùng, thực phẩm trong khu bếp thuận tiện, dễ dàng.

Danh mục: