Bàn bếp inox

Bàn bát sạch

5,600,000

Bàn bếp inox

Bàn ra đồ inox

Thùng lọc mỡ, Bể tách mỡ/bẫy mỡ, inox cao cấp

Bẫy mỡ công nghiệp 140 lít

Thùng lọc mỡ, Bể tách mỡ/bẫy mỡ, inox cao cấp

Bẫy mỡ công nghiệp 150 lít

Thùng lọc mỡ, Bể tách mỡ/bẫy mỡ, inox cao cấp

Bẫy mỡ công nghiệp 170 lít

Thùng lọc mỡ, Bể tách mỡ/bẫy mỡ, inox cao cấp

Bẫy mỡ công nghiệp 210 lít

Thùng lọc mỡ, Bể tách mỡ/bẫy mỡ, inox cao cấp

Bẫy mỡ công nghiệp 220 lít

Sản phẩm khác

Bẫy mỡ inox 50L

Thùng lọc mỡ, Bể tách mỡ/bẫy mỡ, inox cao cấp

Bể tách mỡ 100 lít